Thuật Ngữ AUTHOR

Đào tạo SEO Seva tiếp tục chia sẻ về “Author là gì?”

Thuật ngữ Author nghĩa là tên của tác giả, người tạo ra bài viết hay sản phẩm nào đó. Thông thường Author là một cá nhân hoặc cũng có thể là một nhóm cùng sáng tạo ra một sản phẩm nhưng được một người đứng ra làm đại diện.

Đào tạo SEO Seva Việt Nam

Trong SEO ngày nay thì việc tạo dựng yếu tố Author cho website là rất quan trọng, đây cũng là một trong những yếu tố được các bộ máy tìm kiếm đưa vào làm tiêu trí đánh giá để xếp hạng vị trí của website trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm yếu tố này còn được gọi là Author Rank.

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ Trung tâm Đào tạo SEO Seva

Leave a Reply