Chuyên mục: TIN TỨC

Đào tạo SEO Seva Việt Nam

Thuật Ngữ AUTHOR

Đào tạo SEO Seva tiếp tục chia sẻ về “Author là gì?” Thuật ngữ Author nghĩa là tên của tác giả, người tạo ra bài viết hay sản phẩm nào đó. Thông thường Author là …
Đào tạo SEO Seva

Thuật ngữ Auto discovery

Auto discovery là gì? Đào tạo SEO Seva thu thập thông tin và có thể nói rằng Auto discovery là quá trình một “công cụ tìm kiếm” hay một “phần mềm duyệt web” tự động …